آمار بازديدكنندگان: 

اطلاعیه
  ادامه....

(0 نظر)   ۱۴:۷:۵۰  -  ۱۳۹۶/۲/۸
صورتجلسات هیئت مدیره

صورتجلسات هیئت مدیره با حضور اعضاء هیئت مدیره و اعضاء محترم تعاونی به منظور 1-ثبت تغییرات مصوب هیئت مدیره جهت تغییر در امضاء های مجاز تعاونی با توجه به بیماری آقای شفیع و آرزوی سلامتی برای ایشان 2-پیگیری رفع موانع پروژه شهر زیبا شامل حریم و ستاداجرایی فرمان حضرت امام(ره) 3-برگزاری جلسه با شرکت نگین هفت اقلیم ،آقای دانشور و اعضاء محترم  ادامه....

(0 نظر)   ۹:۰:۱۲  -  ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
صورتجلسه مورخ 95/9/15 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان ارتباطات زیرساخت

جلسه با حضور اعضاء هیئت مدیره آقایان شفیع،نادری،فخرآور،خالصی و تعدادی از اعضاء محترم تعاونی برگزار گردید.  ادامه....

(0 نظر)   ۱۴:۶:۱۶  -  ۱۳۹۵/۹/۱۴
صورتجلسه مورخ 95/08/26 هيئت مديره

موافقت اکثريت اعضاء محترم پروژه شهرزيبا به منظور عقد قرارداد  ادامه....

(0 نظر)   ۱۴:۲۸:۴۷  -  ۱۳۹۵/۸/۲۷
    آرشیو اخبار    

پروژه شهر زیبا:
 
پروژه پردیس:
صفحه نخست ورود به سایت درباره ما پست الکترونیک